[Chiếc lá ký sinh – PN] Ngoại tình – 3


Ngoại tình [Part 3]

Tác giả: Phong Dạ Hân

Trans: QT ca ca

Editor: yue aka Huyễn Dạ

.

.

Hôn nhân có thể sẽ có “Hạn bảy năm” (1), mà giữa Tiễn Diệp và Cận Sĩ Triển không hề có cái ràng buộc “Hôn nhân” ấy, ở bên nhau cũng chưa tới bảy năm. Nếu nói ngán, Tiễn Diệp cảm thấy cũng không phải vậy, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người đến thế.

Read More »

Advertisements