Lịch post


Tuần trước nhà tui có sự cố khẩn cấp nên không update được, còn tuần này tui mới chuyển công việc, hơi phập phù nên không chắc có thời gian edit hay không.

Nói chung là nếu được thì tuần này sẽ có 1-2 chương, không thì phải chờ tới tuần sau ổn định hơn rồi mới mần tiếp được…

Advertisements

4 thoughts on “Lịch post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s